CZECH INTERNATIONAL AIR FEST
1. - 2. září 2018

Potvrzená účast CIAF 2018

Patronaci na CIAF 2016 převzali

arcibiskup pražský a primas český

Kardinál Dominik Duka OP

 

 

Dámy a pánové, vážení návštěvníci,

pracovní povinnosti mi letos bohužel nedovolí, abych spolu s vámi hleděl do výše a díval se během leteckých dní na umění našich i zahraničních letců. Mrzí mě to, neboť pohled k obloze mě, a nejen mě, ale každého člověka, vždy naplňuje obdivem a úctou. O touze vzlétnout víme již z nejstarších babylonských mýtů. Ty ovšem nehovoří o technickém pokroku, ale o vědomí, že člověk je víc, než jen bytost spjatá se zemí.

Přeji i letošnímu CIAF krásné modré nebe a opravdovou radost být člověkem, kterému narostli křídla té největší naděje.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky

MUDr. Přemysl Sobotka

Jsem rád, že i v roce 2016 mohu převzít záštitu nad již XXIII. ročníkem Czech International Air Fest. Tato největší letecká přehlídka na území České republiky je svátkem všech vyznavačů, obdivovatelů i podporovatelů schopností a umění vojenských i civilních pilotů. Je zásluhou organizátorů, jejich  nadšení a houževnaté práce, že CIAF se stal pro milovníky letectví opravdu nepřehlédnutelným a uznávaným svátkem.  
V České republice má letectví ve všech svých podobách tradici již od dob prvních leteckých pokusů a prvních, téměř domácích leteckých továren. Na evropské mapě letišť, včetně těch amatérských a travnatých, je území dnešní České republiky pokryto nejhustěji.
CIAF tak má na co navazovat a rád podtrhuji, že i dále všechny tyto tradice rozvíjí. Přeji proto i letošnímu ročníku Czech International Air Festu především hezké počasí, dobrou dohlednost a hodně spokojených diváků všech generací.

MUDr. Přemysl Sobotka
1. místopředseda Senátu PČR

 

Předseda vlády České republiky

Mgr. Bohuslav Sobotka

 

hejtman Královéhradeckého kraje

Bc. Lubomír Franc

Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje konání této letecké přehlídky s mezinárodní účastí. Velice si totiž ceníme skutečnosti, že jedna z nejvýznamnějších akcí svého druhu v České republice se koná právě na našem území. Festival přináší místním i návštěvníkům množství nevšedních zážitků a zvyšuje atraktivitu východočeského regionu v očích široké veřejnosti.
Jeho přínos je však dle mého názoru mnohem hlubší. CIAF významným způsobem upevňuje a prohlubuje dobré vztahy mezi veřejností a ozbrojenými složkami, především pak Armádou ČR. To je obzvlášť důležité v době po zrušení povinné vojenské služby, kdy vymizel dřívější přirozený kontakt většiny rodin s armádou. Ve dnech, jako jsou tyto, tak mohou její příslušníci přesvědčit veřejnost o přínosu ozbrojených sil pro demokratickou společnost nejen v době ohrožení, ale i v mírových dobách.

Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

MUDr. Zdeněk Fink

primátor města Hradec Králové

Vážení příznivci létání a leteckých strojů,

i letošní ročník, v pořadí třiadvacátý, slibuje pro nebe nad Hradcem Králové a hlavně pro všechny návštěvníky a zvědavce v prvních zářijových dnech nejedno překvapení. Pořadatelé už krátce po skončení toho loňského ročníku deklarovali, že začínají s přípravami toho letošního. Z programu, který postupně pro veřejnost odtajňují, mne zaujala jedna z exhibicí, kterou je historická bojová ukázka mezi armádami Wehrmachtu a Rudé armády, která se uskuteční díky spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. Budeme se tak moci všichni vrátit o několik desítek let zpět a společně s  ;našimi dětmi a možná i mnohými pamětníky z té doby zažít atmosféru, která na tehdejším nebi panovala. Věřím tedy, že letošní přehlídka CIAF bude nejen lahodit očím všech přítomných, ale stane se na chvíli například i díky těmto ukázkám také neopakovatelným historickým zážitkem.

Brigádní generál Ing. Jaromír Šebesta

Velitel Vzdušných sil AČR