CZECH INTERNATIONAL AIR FEST
1. - 2. září 2018

Potvrzená účast CIAF 2018

Akreditace

Pro získání akreditace vyplňte akreditační formulář, který bude tiskovým oddělením posouzen a schválen. Nárok na udělení akreditace nevzniká automaticky vyplněním a odesláním akreditačního formuláře. V některých případech mohou být pro posouzení akreditace vyžádány další podklady jako je scan novinářského průkazu a jiných dokumentů.

 

Maximální počet akreditací na jednu redakci bude omezen. TV štáby se musí akreditovat a nahlásit své technické požadavky do 25. srpna 2017.

 

Akreditační formulář bude aktivní od 1. května do 31. srpna 2017 – pozdější žádosti bude tiskové centrum posuzovat individuálně.

 

V místě konání akce bude v provozu od pátku 1. září Press centrum, kde zájemci získají aktuální informace a potřebné zázemí.

Akreditace jsou nepřenosné!

V případě dotazů nás kontaktujte na press@airshow.cz

Z důvodu velkého zájmu budou od 20.8. udělovány akreditace pouze zástupcům médií. Spotterské akreditace nebudou již udělovány!