CZECH INTERNATIONAL AIR FEST
1. - 2. září 2018

Potvrzená účast CIAF 2018

Pozvánka

Drazí přátelé letectví, milí hosté,
již po 24. máme tu čest Vás přivítat ku příležitosti CZECH INTERNATIONAL AIR FEST. Byli bychom rádi, kdyby Vám mnohaměsíční úsilí organizačního týmu opět přineslo víkend plný neopakovatelných zážitků a setkání. Je zde na místě upřímně poděkovat jak Městu Hradec Králové, tak Královehradeckému kraji, ale samozřejmě i mnohým podnikatelským subjektům za podporu, kterou letošnímu CIAFu věnovali a bez které by bylo těžko představitelné tento svátek letectví zorganizovat. Všem účastnícím se pilotům a osadkám přejeme klidné jasné nebe nad Hradcem Králové a bezpečný návrat na mateřské základny.
 
Ing. Aleš Cabicar
Ing. Aleš Cabicar
 
CZECH AIRSHOW AGENCY, jednatel
Ing. Jaroslav Suk
Ing. Jaroslav Suk
 
CZECH AIRSHOW AGENCY, jednatel