CZECH INTERNATIONAL AIR FEST
1. - 2. září 2018

Potvrzená účast CIAF 2018

Patronaci na CIAF 2017 převzali

Martin Stropnický

ministr obrany

Vážení návštěvníci,

festival CIAF je již tradičně místem, kde je možné vidět tu nejlepší domácí i zahraniční leteckou techniku a být svědkem vysoké profesionality a mistrovství letců.

Věřím, že vystoupení vzdušných sil Armády České republiky bude i letos patřit k tomu nejlepšímu, co na hradeckém nebi uvidíte. Půjde o pomyslnou vizitku lidí, kteří svou prací a každodenním nasazením střeží naše nebe a mají vysokou reputaci i v přísném mezinárodním měřítku.

Dovolte mi, abych Vám popřál hezkou zábavu a všem protagonistům leteckých ukázek dobrý let a šťastné přistání!

Milan Chovanec

ministr vnitra

Lubomír Zaorálek

ministr zahraničních věcí

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

Vždy na dva dny na sklonku léta se hradeckému letišti vrací jeho původní účel – stává se vzdušným přístavem pro vojenské piloty. Pro mnohé je to jistě nostalgický moment, pro jiné prostě odraz světového vývoje, díky němuž již nečelíme studené válce. Ačkoliv samozřejmě turbulence nezmizí z mezinárodní politiky nikdy. Jsem rád, že na půdě Královéhradeckého kraje můžeme při dech beroucích vystoupeních obdivovat mistry pilotáže z různých koutů starého kontinentu a můžeme je zde přivítat jako milé hosty.

Jsem rovněž rád, že tento významný letecký festival přitahuje každoročně do krajské metropole tisíce lidí, a to nejen z Královéhradeckého kraje, ale i z jiných míst České republiky. Akce je tak významným faktorem i z hlediska turistického ruchu, který je pro Královéhradecký kraj důležitým segmentem.

A konečně tato akce podněcuje či prohlubuje zájem veřejnosti o českou armádu a přispívá tak k formování zdravého patriotismu, jehož nedostatku především u mladé generace jsme bohužel v posledních letech častými svědky.

Všem pořadatelům chci proto poděkovat za jejich prakticky roční náročnou práci, návštěvníkům chci popřát příjemnou podívanou a všem účinkujícím bezpečný návrat na zem i na domovské letiště.

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

 

MUDr. Zdeněk Fink

primátor města Hradec Králové

Profesionální piloti byli vždy elitou společnosti v tom dobrém slova smyslu. Jak v armádě, tak v civilní dopravě. Stejně tak je elitou i CIAF mezi akcemi, které se v Hradci Králové každoročně konají. Má své jisté místo v prestižním Calendariu Regina a tím i perspektivu v podpoře města.

CIAF není událostí jen pro odborníky, letecké nadšence a vojenské amatéry. Pořadatelům se daří program leteckých ukázek doplňovat tak, aby na letišti mohli strávit příjemný den celé rodiny s dětmi a všichni, kdo se chtějí dozvědět a vidět něco nového, zajímavého, mimořádného. Je to jedna z posledních letošních akcí v Hradci, která se koná pod širým nebem a její úspěch a spokojenost diváků je tak i v rukou přízně počasí.

Zcela jistě návštěvníky čeká zajímavý a pestrý program s celou řadou novinek, profesionální a špičkové letecké ukázky a bezproblémová organizace. Přejme si již jen to správné počasí a příjemně strávený víkend.

arcibiskup pražský a primas český

Kardinál Dominik Duka OP

Milí přátelé,
každoročně se setkáváme o prvním víkendu v září na letišti v Hradci Králové, abychom obdivovali krásu a technickou dokonalost strojů, která by však nevynikla bez umu a odvahy špičkových pilotů. Při rozhovorech s piloty často zaznamenávám jejich pokoru a respekt, se kterou přistupují ke své práci. Obsluhují nejsofistikovanější stroje, které člověk dokáže vymyslet a vyrobit. Přesto zažívají, že větru či dešti poručit stále neumíme a je mnoho věcí, které nás přesahují. Podobná slova slyším od špičkových lékařů, astronomů i všech opravdových vědců. Právě dnes chci sebe i každého z vás vyzvat, abychom s pokorou pozvedli své hlavy k výšinám a dokázali s respektem vzdát hold Tomu, kdo je prvním hybatelem všeho a jehož moudrost dala vzniknout zázraku přírody, zákonům fyziky i veškerému, dokonalému řádu našeho světa.
Přeji Vám i všem, které nosíte ve svém srdci, Boží požehnání.