CZECH INTERNATIONAL AIR FEST
2. - 3. září 2017

Potvrzená účast CIAF 2017

Patronaci na CIAF 2017 převzali

arcibiskup pražský a primas český

Kardinál Dominik Duka OP

 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

hejtman Královéhradeckého kraje

Vždy na dva dny na sklonku léta se hradeckému letišti vrací jeho původní účel – stává se vzdušným přístavem pro vojenské piloty. Pro mnohé je to jistě nostalgický moment, pro jiné prostě odraz světového vývoje, díky němuž již nečelíme studené válce. Ačkoliv samozřejmě turbulence nezmizí z mezinárodní politiky nikdy. Jsem rád, že na půdě Královéhradeckého kraje můžeme při dech beroucích vystoupeních obdivovat mistry pilotáže z různých koutů starého kontinentu a můžeme je zde přivítat jako milé hosty.

Jsem rovněž rád, že tento významný letecký festival přitahuje každoročně do krajské metropole tisíce lidí, a to nejen z Královéhradeckého kraje, ale i z jiných míst České republiky. Akce je tak významným faktorem i z hlediska turistického ruchu, který je pro Královéhradecký kraj důležitým segmentem.

A konečně tato akce podněcuje či prohlubuje zájem veřejnosti o českou armádu a přispívá tak k formování zdravého patriotismu, jehož nedostatku především u mladé generace jsme bohužel v posledních letech častými svědky.

Všem pořadatelům chci proto poděkovat za jejich prakticky roční náročnou práci, návštěvníkům chci popřát příjemnou podívanou a všem účinkujícím bezpečný návrat na zem i na domovské letiště.

Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje

MUDr. Zdeněk Fink

primátor města Hradec Králové